Bảng Báo Giá Dịch Vụ Cho Thuê Xe Cẩu Hàng 2.5 Tấn

Bảng Báo Giá Dịch Vụ Cho Thuê Xe Cẩu Hàng 2.5 Tấn

Bảng báo giá dịch vụ cho thuê xe cẩu hàng 2.5 tấn giá rẻ, chi tiết là mong muốn của nhiều  khách hàng. Hiện nay, chúng tôi có đội xe tải 2.5 tấn lên đến 5 chiếc, luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của bạn. Do đó, với những loại hàng nặng, hàng cồng kềnh, sẽ có đội xe tải chúng tôi phục vụ 24/24. 

Giá thuê xe cẩu hàng 2.5 tấn tại tphcm phụ thuộc những yếu tố nào?

Giá thuê xe cẩu hàng 2.5 tấn tại TPHCM phụ thuộc vào các yếu tố sau:

 • Thời gian thuê: Giá thuê xe cẩu hàng 2.5 tấn thường được tính theo ca (8 tiếng), ngày (24 tiếng) hoặc theo tuần, tháng. Thời gian thuê càng dài thì chi phí thuê càng thấp.
 • Khoảng cách vận chuyển: Nếu cần cẩu hàng đi xa thì chi phí thuê sẽ cao hơn.
 • Địa hình thi công: Nếu địa hình thi công phức tạp, khó khăn thì chi phí thuê sẽ cao hơn.
 • Số lượng nhân công: Nếu cần nhiều nhân công để bốc xếp hàng hóa thì chi phí thuê sẽ cao hơn.
 • Yêu cầu về an toàn: Nếu có yêu cầu cao về an toàn thì chi phí thuê sẽ cao hơn.

Dưới đây là bảng giá thuê xe cẩu hàng 2.5 tấn tại TPHCM tham khảo:

> Đơn giá được báo theo khung định mức giá dầu 18.000đ -> 25000đ
> Lưu ý tuyến tây nguyên cộng thêm 20% và Đà Lạt cộng thêm 15% giá cước thực tế
>> Đơn Giá Có thể thay đổi theo mức độ công việc khó hay dễ
Xe Cẩu 3.5 Tấn Kích Thước xe dài 5m7 Rộng 2m1 cao 2m4
Km mở cửa 1200.000vnđ/chuyến
km Giá / km
10 KM 120,000 ₫
11 KM 120,000 ₫
12 KM 120,000 ₫
13 KM 120,000 ₫
14 KM 120,000 ₫
15 KM 120,000 ₫
16 KM 120,000 ₫
17 KM 119,900 ₫
18 KM 113,890 ₫
19 KM 108,880 ₫
20 KM 103,870 ₫
21 KM 98,960 ₫
22 KM 95,050 ₫
23 KM 91,140 ₫
24 KM 88,230 ₫
25 KM 85,320 ₫
26 KM 82,410 ₫
27 KM 79,500 ₫
28 KM 77,590 ₫
29 KM 75,680 ₫
30 KM 74,770 ₫
31 KM 73,860 ₫
32 KM 72,950 ₫
33 KM 72,040 ₫
34 KM 71,130 ₫
35 KM 70,220 ₫
36 KM 69,310 ₫
37 KM 68,400 ₫
38 KM 67,490 ₫
39 KM 66,580 ₫
40 KM 65,670 ₫
41 KM 64,760 ₫
42 KM 63,850 ₫
43 KM 62,940 ₫
44 KM 62,030 ₫
45 KM 61,120 ₫
46 KM 60,210 ₫
47 KM 59,300 ₫
48 KM 58,390 ₫
49 KM 57,480 ₫
50 KM 56,570 ₫
51 KM 55,660 ₫
52 KM 54,750 ₫
53 KM 53,840 ₫
54 KM 52,930 ₫
55 KM 52,020 ₫
56 KM 51,110 ₫
57 KM 50,500 ₫
58 KM 49,890 ₫
59 KM 49,280 ₫
60 KM 48,670 ₫
61 KM 48,060 ₫
62 KM 47,450 ₫
63 KM 46,840 ₫
64 KM 46,230 ₫
65 KM 45,620 ₫
66 KM 45,010 ₫
67 KM 44,400 ₫
68 KM 43,790 ₫
69 KM 43,180 ₫
70 KM 42,570 ₫
71 KM 41,960 ₫
72 KM 41,390 ₫
73 KM 40,890 ₫
74 KM 40,390 ₫
75 KM 39,890 ₫
76 KM 39,390 ₫
77 KM 38,890 ₫
78 KM 38,390 ₫
79 KM 37,950 ₫
80 KM 37,510 ₫
81 KM 37,070 ₫
82 KM 36,700 ₫
83 KM 36,330 ₫
84 KM 35,960 ₫
85 KM 35,590 ₫
86 KM 35,220 ₫
87 KM 34,850 ₫
88 KM 34,480 ₫
89 KM 34,110 ₫
90 KM 33,740 ₫
91 KM 33,370 ₫
92 KM 33,500 ₫
93 KM 33,630 ₫
94 KM 33,760 ₫
95 KM 33,890 ₫
96 KM 34,020 ₫
97 KM 34,150 ₫
98 KM 34,280 ₫
99 KM 34,410 ₫
100 KM 34,410 ₫
101 KM 34,310 ₫
102 KM 34,210 ₫
103 KM 34,110 ₫
104 KM 34,010 ₫
105 KM 33,910 ₫
106 KM 33,810 ₫
107 KM 33,710 ₫
108 KM 33,610 ₫
109 KM 33,510 ₫
110 KM 33,410 ₫
111 KM 33,310 ₫
112 KM 33,210 ₫
113 KM 33,110 ₫
114 KM 33,010 ₫
115 KM 32,910 ₫
116 KM 32,810 ₫
117 KM 32,710 ₫
118 KM 32,610 ₫
119 KM 32,510 ₫
120 KM 32,410 ₫
121 KM 32,310 ₫
122 KM 32,210 ₫
123 KM 32,110 ₫
124 KM 32,010 ₫
125 KM 31,910 ₫
126 KM 31,810 ₫
127 KM 31,710 ₫
128 KM 31,610 ₫
129 KM 31,510 ₫
130 KM 31,410 ₫
131 KM 31,310 ₫
132 KM 31,210 ₫
133 KM 31,110 ₫
134 KM 31,010 ₫
135 KM 30,910 ₫
136 KM 30,810 ₫
137 KM 30,710 ₫
138 KM 30,610 ₫
139 KM 30,510 ₫
140 KM 30,410 ₫
141 KM 30,310 ₫
142 KM 30,210 ₫
143 KM 30,110 ₫
144 KM 30,010 ₫
145 KM 29,910 ₫
146 KM 29,810 ₫
147 KM 29,710 ₫
148 KM 29,610 ₫
149 KM 29,510 ₫
150 KM 29,410 ₫
151 KM 29,310 ₫
152 KM 29,210 ₫
153 KM 29,110 ₫
154 KM 29,010 ₫
155 KM 28,910 ₫
156 KM 28,810 ₫
157 KM 28,710 ₫
158 KM 28,610 ₫
159 KM 28,510 ₫
160 KM 28,410 ₫
161 KM 28,310 ₫
162 KM 28,210 ₫
163 KM 28,110 ₫
164 KM 28,010 ₫
165 KM 27,910 ₫
166 KM 27,810 ₫
167 KM 27,710 ₫
168 KM 27,610 ₫
169 KM 27,510 ₫
170 KM 27,410 ₫
171 KM 27,310 ₫
172 KM 27,210 ₫
173 KM 27,110 ₫
174 KM 27,010 ₫
175 KM 26,910 ₫
176 KM 26,810 ₫
177 KM 26,710 ₫
178 KM 26,610 ₫
179 KM 26,510 ₫
180 KM 26,410 ₫
181 KM 26,310 ₫
182 KM 26,210 ₫
183 KM 26,110 ₫
184 KM 26,010 ₫
185 KM 25,910 ₫
186 KM 25,810 ₫
187 KM 25,710 ₫
188 KM 25,610 ₫
189 KM 25,510 ₫
190 KM 25,410 ₫
191 KM 25,310 ₫
192 KM 25,210 ₫
193 KM 25,110 ₫
194 KM 25,010 ₫
195 KM 24,910 ₫
196 KM 24,810 ₫
197 KM 24,710 ₫
198 KM 24,610 ₫
199 KM 24,510 ₫
200 KM 24,410 ₫
210 KM 24,310 ₫
220 KM 24,210 ₫
230 KM 24,110 ₫
240 KM 24,010 ₫
250 KM 23,910 ₫
260 KM 23,810 ₫
270 KM 23,710 ₫
280 KM 23,610 ₫
290 KM 23,510 ₫
300 KM 23,410 ₫
310 KM 23,310 ₫
320 KM 23,210 ₫
330 KM 23,110 ₫
340 KM 23,010 ₫
350 KM 22,910 ₫
360 KM 22,810 ₫
370 KM 22,710 ₫
380 KM 22,610 ₫
390 KM 22,510 ₫
400 KM 22,410 ₫
410 KM 22,310 ₫
420 KM 22,210 ₫
430 KM 22,110 ₫
440 KM 22,010 ₫
450 KM 21,910 ₫
460 KM 21,810 ₫
470 KM 21,710 ₫
480 KM 21,610 ₫
490 KM 21,510 ₫
500 KM 21,410 ₫
510 KM 21,310 ₫
520 KM 21,210 ₫
530 KM 21,110 ₫
540 KM 21,010 ₫
550 KM 20,910 ₫
560 KM 20,810 ₫
570 KM 20,710 ₫
580 KM 20,610 ₫
590 KM 20,510 ₫
600 KM 20,410 ₫
610 KM 20,310 ₫
620 KM 20,210 ₫
630 KM 20,210 ₫
640 KM 20,210 ₫
650 KM 20,210 ₫
660 KM 20,210 ₫
670 KM 20,210 ₫
680 KM 20,210 ₫
690 KM 20,210 ₫
700 KM 20,210 ₫
710 KM 20,210 ₫
720 KM 20,210 ₫
730 KM 20,210 ₫
740 KM 20,210 ₫
750 KM 20,210 ₫
760 KM 20,210 ₫
770 KM 20,210 ₫
780 KM 20,210 ₫
790 KM 20,210 ₫
800 KM 20,210 ₫
810 KM 20,210 ₫
820 KM 20,210 ₫
830 KM 20,210 ₫
840 KM 20,210 ₫
850 KM 20,210 ₫
860 KM 20,210 ₫
870 KM 20,210 ₫
880 KM 20,210 ₫
890 KM 20,210 ₫
900 KM 20,210 ₫
910 KM 20,210 ₫
920 KM 20,210 ₫
930 KM 20,210 ₫
940 KM 20,210 ₫
950 KM 20,210 ₫
960 KM 20,210 ₫
970 KM 20,210 ₫
980 KM 20,210 ₫
990 KM 20,210 ₫
1,000 KM 20,210 ₫
1,010 KM 20,210 ₫
1,020 KM 20,210 ₫
1,030 KM 20,210 ₫
1,040 KM 20,210 ₫
1,050 KM 20,210 ₫
1,060 KM 20,210 ₫
1,070 KM 20,210 ₫
1,080 KM 20,210 ₫
1,090 KM 20,210 ₫
1,100 KM 20,210 ₫
1,110 KM 20,210 ₫
1,120 KM 20,210 ₫
1,130 KM 20,210 ₫
1,140 KM 20,210 ₫
1,150 KM 20,210 ₫
1,160 KM 20,210 ₫
1,170 KM 20,210 ₫
1,180 KM 20,210 ₫
1,190 KM 20,210 ₫
1,200 KM 20,210 ₫
1,210 KM 20,210 ₫
1,220 KM 20,210 ₫
1,230 KM 20,210 ₫
1,240 KM 20,210 ₫
1,250 KM 20,210 ₫
1,260 KM 20,210 ₫
1,270 KM 20,210 ₫
1,280 KM 20,210 ₫
1,290 KM 20,210 ₫
1,300 KM 20,210 ₫
1,310 KM 20,210 ₫
1,320 KM 20,210 ₫
1,330 KM 20,210 ₫
1,340 KM 20,210 ₫
1,350 KM 20,210 ₫
1,360 KM 20,210 ₫
1,370 KM 20,210 ₫
1,380 KM 20,210 ₫
1,390 KM 20,210 ₫

Dịch vụ cho thuê xe cẩu hàng 2.5 tấn chúng tôi phục vụ tại 22 quận huyện trong tphcm

Xe Cẩu Hàng Thùng Loại 2.5 Tấn Cho Thuê Tại TPHCM
Xe Cẩu Hàng Thùng Loại 2.5 Tấn Cho Thuê Tại TPHCM

Dịch vụ cẩu hàng 24/7 chuyên cho thuê xe cẩu hàng tại 22 quận huyện TPHCM. Mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, bao gồm:

 • Tiện lợi: Dịch vụ cẩu hàng 24/7 hoạt động liên tục, 24/7, đáp ứng nhu cầu cẩu hàng của khách hàng mọi lúc, mọi nơi.
 • Đa dạng: Dịch vụ cẩu hàng 24/7 cung cấp nhiều loại xe cẩu hàng khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu cẩu hàng của khách hàng.
 • Chuyên nghiệp: Đội ngũ nhân viên của dịch vụ cẩu hàng 24/7 có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn, đảm bảo an toàn cho quá trình cẩu hàng.
 • Giá cả hợp lý: Dịch vụ cẩu hàng 24/7 cung cấp mức giá hợp lý, cạnh tranh trên thị trường.

Dưới đây là một số lợi ích cụ thể của dịch vụ cẩu hàng 24/7:

 1. Tiết kiệm thời gian: Dịch vụ cẩu hàng 24/7 hoạt động liên tục, 24/7, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian chờ đợi.
 2. Tiết kiệm chi phí: Dịch vụ cẩu hàng 24/7 cung cấp mức giá hợp lý, cạnh tranh trên thị trường, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí.
 3. An toàn: Đội ngũ nhân viên của dịch vụ cẩu hàng 24/7 có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn, đảm bảo an toàn cho quá trình cẩu hàng.
 4. Đáp ứng mọi nhu cầu: Dịch vụ cẩu hàng 24/7 cung cấp nhiều loại xe cẩu hàng khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu cẩu hàng của khách hàng.

Nếu bạn đang có nhu cầu cẩu hàng tại TPHCM, dịch vụ cẩu hàng 24/7 là một lựa chọn uy tín và chất lượng. Dịch vụ chúng tôi luôn làm tốt mọi yêu cầu của khách hàng. Đồng thời, không lo mất an toàn trong vận hành, vì đội ngũ chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm. 

Giá cho thuê xe cẩu hàng quá rẻ có nên thuê tại tphcm?

Chúng tôi hiểu rằng giá thuê xe cẩu hàng quan trọng đối với khách hàng. Tuy nhiên, giá cả thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại xe, thời gian thuê, khoảng cách vận chuyển và các yêu cầu khác.

Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp dịch vụ với giá cả hợp lý và cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, việc thuê xe với giá quá rẻ có thể đặt ra một số câu hỏi về chất lượng và đáng tin cậy của dịch vụ.

Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét cẩn thận trước khi quyết định thuê xe cẩu hàng. Hãy đảm bảo rằng bạn làm việc với nhà cung cấp uy tín và có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Bạn có thể tra cứu thông tin và đánh giá của khách hàng trước đó để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Bảng Báo Giá Dịch Vụ Cho Thuê Xe Cẩu Hàng 2.5 Tấn
Bảng Báo Giá Dịch Vụ Cho Thuê Xe Cẩu Hàng 2.5 Tấn

Quy trình cẩu hàng bằng xe cẩu 2.5 tấn an toàn theo quy định

Quy trình cẩu hàng bằng xe cẩu 2.5 tấn an toàn theo quy định bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị

 • Kiểm tra xe cẩu: Xe cẩu phải được kiểm định an toàn và có đầy đủ giấy tờ đăng ký, bảo hiểm.
 • Kiểm tra hàng hóa: Hàng hóa phải được đóng gói chắc chắn, đảm bảo an toàn trong quá trình cẩu.
 • Kiểm tra địa hình cẩu hàng: Địa hình cẩu hàng phải đảm bảo an toàn cho xe cẩu hoạt động.
 • Tuân thủ các quy định an toàn: Người điều khiển xe cẩu phải có giấy phép lái xe hạng C trở lên. Và tuân thủ các quy định an toàn khi sử dụng xe cẩu.

Bước 2: Cẩu hàng

 • Lựa chọn vị trí cẩu hàng phù hợp: Vị trí cẩu hàng phải đảm bảo an toàn cho xe cẩu hoạt động. Và hàng hóa được cẩu lên đúng vị trí.
 • Điều chỉnh cần cẩu: Điều chỉnh cần cẩu sao cho phù hợp với vị trí cẩu hàng.
 • Buộc hàng hóa vào móc cẩu: Hàng hóa phải được buộc chắc chắn vào móc cẩu. Để đảm bảo an toàn trong quá trình cẩu.
 • Nâng hàng hóa lên: Nâng hàng hóa lên từ từ và cẩn thận.
 • Đưa hàng hóa đến vị trí cần cẩu: Điều chỉnh cần cẩu sao cho hàng hóa được đưa đến vị trí cần cẩu.
 • Hạ hàng hóa xuống: Hạ hàng hóa xuống từ từ và cẩn thận.

Bước 3: Xử lý tình huống khẩn cấp

 • Nếu phát hiện sự cố, người điều khiển xe cẩu phải dừng ngay việc cẩu hàng và xử lý sự cố.
 • Nếu sự cố không thể xử lý được, người điều khiển xe cẩu phải sơ tán người. Và hàng hóa khỏi khu vực cẩu hàng.

Lưu ý an toàn khi cẩu hàng bằng xe cẩu 2.5 tấn

 • Không được cẩu hàng vượt quá sức nâng của xe cẩu.
 • Không được cẩu hàng ở những vị trí nguy hiểm.
 • Không được cẩu hàng khi có gió lớn hoặc bão.
 • Không được cẩu hàng khi có người hoặc phương tiện ở dưới cần cẩu.

Tuân thủ quy trình cẩu hàng bằng xe cẩu 2.5 tấn an toàn theo quy định. Sẽ giúp đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa trong quá trình cẩu hàng. Khi bạn có nhu cầu thuê xe cẩu hàng 2.5 tấn hãy liên hệ chúng tôi.

 • Dịch vụ vận tải, cho thuê xe tải chở hàng 24/7
 • Hotline: 081.777.2137
 • Địa chỉ: Đường P4, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân
 • Email: chuyendonnha247@gmail.com
 • Website: xetaichohang247.com