Ngày Kiến trúc sư Việt Nam 27/4

Tôn vinh tài năng kiến trúc

Ngày 27 tháng 4 hàng năm được chọn là “Ngày Kiến trúc Việt Nam” và được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2011. Sự tổ chức hàng năm của ngày này nhằm đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, nhằm động viên và thu hút sự quan tâm của các đối tượng liên quan đến lĩnh vực kiến trúc.

Ngày Kiến trúc Việt Nam nhằm động viên và thu hút sự quan tâm của giới kiến trúc sư, các tầng lớp nhân dân, các nhà quản lý về kiến trúc – quy hoạch, các nhà đầu tư và các tổ chức xã hội – nghề nghiệp. Mục tiêu là khuyến khích sự đoàn kết, sáng tạo và tích cực tham gia vào việc xây dựng và phát triển nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngày Kiến trúc Việt Nam cũng có mục tiêu khen thưởng, biểu dương và khuyến khích các tài năng kiến trúc đã cống hiến cho tổ quốc. Điều này nhằm tôn vinh những thành tựu và đóng góp của các kiến trúc sư trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Ngày Kiến trúc Việt Nam không chỉ là dịp để tôn vinh và ghi nhận những thành tựu trong lĩnh vực kiến trúc, mà còn là cơ hội để tạo ra sự đoàn kết, sáng tạo và phát triển bền vững cho nền kiến trúc Việt Nam.

Đoàn KTS Việt Nam được thành lập trong thời kỳ kháng chiến

Trong giai đoạn kháng chiến bảo vệ tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra chủ trương quan trọng: tập hợp các kiến trúc sư Việt Nam được đào tạo tại Trường Mỹ thuật Đông Dương trước Cách mạng tháng Tám. Những kỹ sư này đang làm việc tại nhiều nơi trong vùng tự do và chiến khu Việt Bắc. Mục tiêu của việc tập hợp này là thành lập tổ chức đầu tiên dành cho giới kiến trúc sư Việt Nam.

Tôn vinh tài năng kiến trúc
Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị thành lập Đoàn KTS Việt Nam (27/4/1948)

Ngày 27/4/1948, tại thôn Thản Sơn, xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Yên (nay là tỉnh Vĩnh Phúc), đã diễn ra đại hội thành lập Đoàn KTS Việt Nam – tổ chức tiền thân của Hội KTS Việt Nam ngày nay. Đại hội có sự tham dự của các kiến trúc sư tiêu biểu như Nguyễn Cao Luyện, Hoàng Như Tiếp, Trần Hữu Tiềm, Đoàn Văn Minh, Nguyễn Ngọc Chân.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư động viên và đặt ra một nhiệm vụ quan trọng cho Đoàn KTS Việt Nam. Ông nhấn mạnh về việc tìm ra những kiểu nhà giản dị và cao ráo, sáng sủa và rẻ tiền để giúp đỡ nhân dân nông thôn. Vấn đề nhà ở tại thôn quê luôn là một vấn đề quan trọng, và việc tìm ra những giải pháp phù hợp sẽ giúp cải thiện đời sống của người dân nông thôn.

Tôn vinh tài năng kiến trúc

Vào ngày 4.11.2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 2008/QĐ-TTg công nhận ngày 27.4 hàng năm là Ngày Kiến trúc Việt Nam. Đây là một ngày đặc biệt, được xem như ngày hội của toàn dân, của cộng đồng và của những người có liên quan đến lĩnh vực kiến trúc – quy hoạch như các nhà quản lý, nhà đầu tư, doanh nghiệp xây dựng…

Ngày Kiến trúc Việt Nam không chỉ là dịp để tôn vinh những tài năng kiến trúc, mà còn là cơ hội để khuyến khích và động viên các kiến trúc sư, nhà quản lý kiến trúc – quy hoạch, nhà đầu tư, tổ chức xã hội – nghề nghiệp tham gia tích cực vào việc xây dựng và phát triển nền kiến trúc Việt Nam.

Ngày Kiến trúc Việt Nam cũng nhằm khích lệ sự đoàn kết, sáng tạo trong ngành kiến trúc, nhằm tạo ra những tác phẩm kiến trúc tốt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Đồng thời, ngày này cũng là dịp để xã hội tỏ lòng tôn vinh và tự hào về bản sắc dân tộc thông qua những công trình kiến trúc đậm đà nét đặc trưng của Việt Nam.